Trådgnistning, en teknik med många fördelar

Vi arbetar enbart med trådgnistsbearbetning. Trådgnistsbearbetning är en metod för att med mycket hög precision skära i t.ex. stål. Med tekniken kan vi i princip producera vilken form som helst på en detalj.

Trådgnistsbearbetning innebär att det går en växelström genom en mässingstråd. När sedan tråden, elektroden, kommer i kontakt med det aktuella materialet, t.ex. metallen, uppstår en gnista (gnisturladdning) som skär ut materialet. Själva tråden matas från en rulle med jämn hastighet ut i en behållare som finns bakom maskinerna.

Miljövänlig metod

Trådgnistning är en miljövänlig metod för precisionsbearbetning. Enbart vatten används vilket medför en dammfri miljö i vår verkstad. Själva bearbetningen sker utan någon som helst mekaniska påverkan. Det medför att en series alla tillverkande detaljer ser exakt likadana ut.

I trådgnistbearbetning kan många olika moment utföras i ett streck, vilket är en stor fördel. Den här tekniken uppväger den relativt låga bearbetningshastigheten.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur trådgnistning kan effektivisera ditt företag.Kontakta oss

 
© KEYnet Sweden AB